Strony www organizacji pożytku publicznego

Posted on

Strony www

Strony www

Wszystkie firmy, które pragną się rozwijać i stale pozyskiwać nowych klientów, muszą obecnie prowadzić intensywne działania o marketingowe. Bez skutecznego marketingu nie może być bowiem mowy o sukcesie rynkowym. Jak wiadomo, najpopularniejszym i najszybszym źródłem informacji i nośnikiem reklamy jest współcześnie internet, stąd też duża część działań marketingowych odbywa się właśnie w tej sferze. Ale ta sytuacja dotyczy nie tylko firm prywatnych, ale także innych podmiotów, w tym np. organizacji pożytku publicznego, zwanymi organizacjami non profit. One również muszą się promować, by pozyskiwać „klientów” – ofiarodawców. Dlatego też większość tego rodzaju organizacji posiada swoje własne strony internetowe.

Organizacje pożytku publicznego zajmują się najczęściej działalnością charytatywną, służącą przeciwdziałaniu konkretnemu problemowi czy rozwiązywaniu konkretnych kwestii. Strony www tego rodzaju organizacji muszą to wszystko odzwierciedlać. Dlatego też zwykle są to strony bardzo rozbudowane, zawierające wiele zakładek i różnego rodzaju informacji.

Przede wszystkim strony www organizacji non profit zawierają informacje o problematyce, którą dana organizacja się zajmuje. Mogą to być opisy problemu, statystyki potwierdzające stawiane diagnozy (w wymiarze społecznym), kwestie prawne związane z problematyką, metody przeciwdziałania problemowi, itp. Dużo stron zawiera także literaturę traktującą o problemie, wypowiedzi różnych osób, itp. Wszystko to może bardzo zainteresować potencjalnego ofiarodawcę.

Strony www organizacji non profit zawierają także informacje o samej organizacji. Tutaj wymienić należy takie kwestie jak historia i powstanie, założyciele, cele i wizja, a także metody działania, statut i inne dokumenty prawne, przykłady działań, akcji i przedsięwzięć, itp. Co ważne, wszystkie akcje, przedsięwzięcia czy uroczystości, które dana organizacja podejmuje i organizuje, mogą być filmowane i fotografowane, a relacja z nich może być następnie umieszczona na stronie. Będzie to bardzo duży walor wizualny danej strony internetowej.

Tags: , , ,